blueprint

Geodetske podloge

Temelj izrade svakog kvalitetnog idejnog/glavnog projekta ili planiranja ozbiljnijeg zahvata u prostoru su točne i ažurne geodetske podloge, koje stvaraju što je moguće stvarniji uvid u područje zahvata u prostru. Izrađene geodetske podloge isporučujemo u svim formatima koje podržavaju najmodernija programska rješenja.

blueprint

Iskolčenje objekata

Prema arhitektonskom projektu smještenom na katastarski plan objekt se geodetskim metodama iskolčava (smješta) stvarno na terenu. Ovisno o vrsti projekta i traženoj točnosti primjenjujemo odgovarajuće metode iskolčenja. Uz samo iskolčenje objekta izrađujemo elaborat iskolčenja.

blueprint

Praćenje igradnje

Razni utjecaji na izgrađene objekte uzrokuju njihove relativne pomake u prostoru (najčešće slijeganje tla). Kako bi se ovi pomaci mogli odrediti potrebno je plansko i sustavno praćenje izgradnje, u sklopu čega izrađujemo projekt geodetske osnove sa koje opažamo pomake i promjene.

blueprint

Nadzor

Posjedujemo suglasnost za obavljanje stručnog nadzora nad geodetskim radovima u graditeljstvu. Pri izgradnji velikih i kompleksnih građevina potrebne su stalne kontrole i nadzor kako ne bi došlo do pogrešaka koje mogu značajno utjecati na izgradnju građevine, a što rezultira povećanjem troškova samog projekta.

blueprint

Geoprostorne analize

Prikupljanjem 1D, 2D ili 3D podataka provodimo sve vrste njihovih prostornih (međusobnih) analiza, a također ih pratimo i u četvroj dimenziji (4D) u slučaju opetovanih opažanja. Pružamo potpunu podršku i izradu cijelovitih proizvoda s vizualizacijom pri prostorno vremenskim analizama.


PROJEKTI

Praćenje uklanjanja objekta i zemljanih radova uz izračune volumena promjene terena

SENSA NEKRETNINE d.o.o.

k.o. Vrapče


Projekt je obuhvatio izradu digitalnog modela terena na temelju aerofotogrametrijskih snimaka u ukupno 10 opažanja. Iz razlika digitalnog modela terena računati su volumeni promjene terena.

Praćenje pomaka građevinske jame, slijeganja temeljne ploče i nagiba izvedene prometnice

FEAL IN d.o.o.

k.o. Središće


Projekt je obuhvatio opažanje i praćenje repera postavljenih na naglavnu gredu građevinske jame; praćenje slijeganja temeljne ploče objekta preciznim nivelmanom i izračun nagiba izvedene prometnice.

Praćenje pomaka građevinske jame
Izračun nagiba izvedene prometnice

Izračun volumena promjene terena

Grad Zagreb

k.o. Sesvetski Kraljevec


Projekt je obuhvatio izradu 2 digitalna modela terena temeljem snimanja iz zraka. Digitalni modeli terena izrađeni su s vremenskim odmakom od 10 mjeseci, a njihovom razlikom izračunate su razlike volumena na terenu (slijeganje i novi materijali).

Izvještaj volumena

Praćenje izgradnje trgovačkog centra

Zagreb beton d.o.o.

k.o. Pešćenica


Tijekom praćenja izgradnje pružana je potpuna geodetska podrška u izvođenju građevinskih radova. Postavljena je geodetska osnova gradilišta koja je korištena za iskolčenje na nanosnu skelu i referenciranje 3D modela. Svakih tjedan dana je izrađen 3D model gradilišta koji je služio za računanje volumena odvezenog i korištenog materijala, te izradu profiliacija.

Iskop br. 1
Iskop br. 2
Iskop br. 4

Praćenje izgradnje stambene zgrade

Nivogradnja d.o.o.

k.o. Trnje


Projekt je obuhvatio izradu geodetske podloge za projektiranje, iskolćenje objekta na terenu i na nanosnoj skeli, te izradu 3D modela iz kojega je uklonjen objekt u svrhu raćunanja volumena iskopa.

Rekonstruirani DTM
Ispuna iskopa
Volumen iskopa

Prijelaz magistralnog plinovoda Rogatec-Zabok preko Sutle

PLINACRO d.d.

k.o. Hum na Sutli


Projekt je obuhvatio izradu detaljne visinske situacije i snimanje profila rijeke Sutle u području prijelaza magistralnog plinovoda Rogatec-Zabok preko granice Hrvatske sa Slovenijom. Tijekom projekta opažane su identične točke na terenu u GK5 projekciji koje su omogućile spajanje naših podataka s podacima kolega iz Slovenije. U sklopu projekta također su iskolčene karakteristične točke na terenu.

Situacija

Geodetske podloge za projektiranje ceste

Oporovec gradnja d.o.o.

k.o. Klara

11000 m2

Kopija plana za z.k.
Situacijski nacrt

Analiza DSM-a i prijedlog koridora helidroma

Agrokor d.d.

k.o. Pešćenica i Žitnjak


Izrađeni DSM analiziran je u svrhu izrade prijedloga mogućih koridora polijetanja i slijetanja za helidrom. Analiza je obuhvatila računanje razlike konusnih ploha različitih nagiba i nadvišenja u odnosu na referentnu točku helidroma te DSM-a. Na podlogoma prpreka izrađenih u odnosu na kriterije preloženi koridori su konstruirani u WGS84 sustavu.

DOF
Koridori slijetanje
Prepreke polijetanje

PGP - Karting centar

KARTING CENTAR ZAGREB d.o.o.

k.o. Lučko


Posebna geodetska podloga izrađena za područje karting staze od 16 ha.

PGP

PGP - AGGEMO Gradići

AGGEMO d.o.o.

k.o. Gradići


Posebna geodetska podloga izrađena za područje od 2.5 ha.

PGP
PIS

PGP - cesta Zamet, Srdoći

Rijeka promet d.d.

k.o. Zamet i Srdoći


Posebna geodetska podloga izrađena za projektrianje ceste za područje od 1.5 ha.

PGP br.1
PGP br.2
PGP

PGP - FER

Fakultet elektrotehnike i računarstva

k.o. Trnje


Posebna geodetska podloga izrađena za područje od 1 ha.

PGP

PGP - Zaprudski otok

Afirmacija nekretnine d.o.o.

k.o. Zaprudski otok


Osam posebnih geodetska podloga izrađenih za područje veće od 20 ha.

PGP

Snimak visinskih odstupanja podne plohe u hali za servis automobila

AUTOZUBAK d.o.o.

Novo selo, Požega


Snimak visinskih odstupanja popločene plohe sa pločicama veličine 300 x 300 mm.

Visinska odstupanja

PGP - VMD Rakitje

VMD PROMET d.o.o.

k.o. Rakitje


Posebna geodetska podloga izrađena za područje od 38000 m2

PGP

Iskolčenje stambenih zgrada

INTERVIS d.o.o.

k.o. Sesvetski Kraljevec


Iskolčenje i nacrt iskolčenja 12 stambenih objekata.

Nacrt iskolčenja