Modeliranje zgrada u nizu za potrebe projektiranja

MEŠIĆ-COM d.o.o.

Ribnjak, Zagreb

13 ha

506

2.2 cm/piksel

Izrađen je 3D model zgrada u nizu za potrebe projektiranja budućih zgrada.

Ribnjak, Zagreb by GEO OMEGA

Modeliranje plaže i njenog okoliša za potrebe projektiranja

MORSKI JEŽ d.o.o.

Paklinski otoci

2 ha

279

2.30 cm/piksel

Izrađen je 3D model plaže i njenog okoliša za potrebe projektiranja i budućeg uređenja okoliša.

Carpe Diem Beach by GEO OMEGA

Modeliranje objekta i okoliša za potrebe projektiranja

Ilija Tokić

k.o. Sesvete

1.5 ha

136

1.85 cm/piksel

Izrađen je 3D model obiteljske kuće i okućnice u rekonstrukciji za potrebe usporedbe s projektom i budućeg uređenja okoliša.

Modeliranje površine i terena za potrebe projektiranja

GENERACIJA 19 d.o.o.

k.o. Gračani

2.3 ha

91

2.5 cm/piksel

Projekt je obuhvatio izradu 3D modela površine i terena za potrebe projektiranja stambenog objekta.