Medvedgrad 3D model

Pix4Dchallenge#2

Medvednica


Projekt je obuhvatio izradu 3D modela Medvedgrada i prijavljen je na Pix4Dchallenge#2 povodom svjetskog dana geodeta 2018. u sklopu kojega je osvojio 1. nagradu. Ocjenjivanje je obuhvatilo kvantitativne kriterije (preciznost) i kvalitativne kriterije (točnost).

3D model - Kaštel Ožegovićianum

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

k.o. Senj


Projekt je obuhvatio izradu 3D modela Kaštela Ožegovićianum i okolnog terena na temelju oblaka točaka koji je nastao terestričkom i aero fotogrametrijom. Iz 3D modela izvučene su karakteristične linije objekta u CAD-u. Izrađeni su digitalni ortoforto i ortofoto fasada rezolucije 2 mm, a koji su poslužili kao podloga za izradu 2D nacrta zatečenog stanja objekta.