blueprint

Ovlašteni inženjer

Sve što radimo, bilo elaborate za katastar, inženjerske analize ili fotogrametriju, pod nadzorom je ovlaštenog inženjera geodezije koji garantira kvalitetu ispoučenih podataka i usluge.

blueprint

Tehnologija

Uvijek pratimo korak s tehnologijom, zbog čega prilikom izrade projekata koristimo instrumentarij svjetski priznate kvalitete (Trimble, Leica, senseFly, DJI).

blueprint

Elaborati i analize

Svaki zahvat u prostoru je jedinstven, zbog čega svakom i pristupamo indivitualno s ciljem njegove uspješne i kvalitetne realizacije u što kraćem vremenu.

blueprint

Geodetska izmjera i iskolčenje

Trebate upisati objekt u katastar ili zemljišnu knjigu, ili tek planirate graditi i trebate geodetsku situaciju stvarnog stanja terena? U mogućnosti smo izvršiti geodetsku izmjeru za što god Vam je potrebno! A ako ne znate gdje su međe Vaše čestice ili gdje trebate smjestiti Vaš objekt, iskolčiti ćemo sve točke koje su Vam potrebne!

blueprint

Podrška u izgradnji

Od pripremnih radova koji predhode izgradnji objekata i izrade geodetskih podloga, iskolčenja, računanja volumena korištenih materijala tijekom izgradnje do kontrole izgrađenog objekta i praćenja pomaka i deformacija tijekom gradnje i eksploatacije.